פנל ואביזרים משלימים

פנל

פנל קיר רוחב 101 ס"מפנל גג רוחב 112 ס"מ 
2.25מטר2.5מטר
2.35מטר2.8מטר
2.6מטר3מטר
2.8מטר3.5מטר
3מטר4מטר
4מטר4.5מטר
  5מטר
  5.5מטר
  6מטר
  • ניתן להזמין כל אורך לפי דרישת הלקוח
  • ניתן להזמין פנל במילוי פולריטן מוקצף
    ובמילוי צמר סלעים
  • הפנל נמכר בעובי 50 מ"מ, 75 מ"מ ו100 מ"מ

תעלה U מגולוון

רוחבאורך עובי 
50 מ"מ3 מטר1.5 מ"מ
75 מ"מ3 מטר1.5 מ"מ
100 מ"מ3 מטר1.5 מ"מ

תעלה U לבן

רוחבאורך עובי 
50 מ"מ3 מטר0.5 מ"מ
50 מ"מ3 מטר1 מ"מ
75 מ"מ3 מטר0.5 מ"מ
100 מ"מ3 מטר0.5 מ"מ

 

זויות חוץ

 אורך עובי 
10*10 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ
15*15 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ
20* 20 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ

 

זויות פנים

 אורך עובי 
5*5 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ

פלושנג עף מים

 אורך עובי 
5* 10 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ
5*15 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ

 

מרזב

 אורך עובי 
5*10 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ
5* 15 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ

פח ישר

 אורך עובי 
30 ס"מ3 מטר0.5 מ"מ

פרופילים מגולוון

   אורך עובי 
פטה30*60ס"מ6 מטר2 מ"מ
 20*20ס"מ6 מטר2 מ"מ
 30*20ס"מ6 מטר2 מ"מ
 30*30ס"מ6 מטר2 מ"מ
 40*40ס"מ6 מטר2 מ"מ
 60*30ס"מ6 מטר2 מ"מ
 50*50ס"מ6 מטר2 מ"מ
 60*60ס"מ6 מטר2 מ"מ
 80*40ס"מ6 מטר2 מ"מ
 100*50ס"מ6 מטר2 מ"מ
 100*100ס"מ6 מטר2 מ"מ